Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Toelichting versienummering

Bijvoorbeeld versie 2.1.3

  • 2: hoofdversie
    Als dit nummer wijzigt dan spreken we van een compleet nieuwe versie
  • 1: subversie
    In een subversies zijn nieuwe functionaliteiten opgenomen en mogelijke fouten gerepareerd.
  • 3: bugfix
    In een bugfixversie zijn geen nieuwe functionaliteiten beschikbaar maar zijn alleen fouten (bugs) hersteld.