Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Een bericht kan door de arbodienst worden opgesteld en worden verstuurd naar de werkgevergebruiker en/of dienstverband.

De ontvanger ontvangt een notificatie per email en kan het bericht lezen door op een link te klikken in de email. Vervolgens dient er ingelogd te worden en daarmee is deze methodiek een veilig alternatief voor e-mail.