Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Een Dienstverbanddocument is een bestand dat u kunt uploaden en aan een dienstverband kunt koppelen.

NB: Dit dienen niet verzuimgerelateerde documenten te zijn. Verzuimdocumenten dienen aan het betreffende verzuim te worden gekoppeld.