Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In deze sectie wordt de specifieke gebruikersinterface van CompuCase toegelicht

Algemene schermlayouts

In CompuCase worden de onderstaande schermlayouts veelvuldig gebruikt.