Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Onderstaand een overzicht van de nieuwe functionaliteiten en bugfixes van CompuCase versie 2.3.0.

1. Nieuwe functionaliteit

1.1. Gegenereerde documenten opslaan als PDF

Bij het genereren van een document op basis van een document template kan nu gekozen worden of het document als Word of als PDF gegenereerd moet worden.

1.2. Diversen

 • Sortering in de overzichten is niet meer hoofdletter gevoelig.
 • Klantgebruikers kunnen alleen nog maar documenten wijzigen die zij of eventueel andere klantgebruikers binnen dezelfde klant hebben toegevoegd.

Status

Datum:   PRODUCTIE

Op deze pagina:

Toelichting versienummering

Bijvoorbeeld versie 2.1.3

 • 2: hoofdversie
  Als dit nummer wijzigt dan spreken we van een compleet nieuwe versie
 • 1: subversie
  In een subversies zijn nieuwe functionaliteiten opgenomen en mogelijke fouten gerepareerd.
 • 3: bugfix
  In een bugfixversie worden zijn geen nieuwe functionaliteiten beschikbaar maar zijn alleen fouten (bugs) hersteld.