Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nieuwe functionaliteit

Uitnodigingsbrief spreekuur bedrijfsarts genereren

In deze versie kunnen bedrijfsartsen aan bedrijfsartslocaties gekoppeld worden. Gevolg hiervan is dat een uitnodigingsbrief gegenereerd kan worden voor een spreekuur bij de bedrijfsarts op de geselecteerd locatie en tijdstip.

Zie Genereer uitnodiging spreekuur bedrijfsarts

UWV formulieren online ondertekenen

Gegenereerde UWV formulieren kunnen online ondertekend worden.

Zie Online ondertekenen.

Dienstverbanden export conform import layout

Aan het Dienstverbanden-overzicht is een extra voorgedefinieerd rapport toegevoegd dat overeenkomt met de importdefinitie. Het is nu dus mogelijk een export te maken dat vervolgens kan dienen als basis voor een herimport van de dienstverbanden.

Op alle pagina's is nu een directe link beschikbaar naar de betreffende helppagina. Ook bevatten de tabs een link naar de betreffende helppagina.

Zodoende is het eenvoudiger om de relevante help te vinden in helpsite.

Release notes tonen via applicatie

Iedere keer als er een nieuwe versie is geinstalleerd, worden de releasenotes getoond aan iedere gebruiker. De gebruiker kan deze vervolgens wegklikken.

Eventueel kunnen de release notes opnieuw opgevraagd worden door op het versienummer te klikken.

Release notes tonen via applicatie


Verbeteringen

Dag van de week tonen bij verzuim

Omdat de weekdag van de aanvangsdatum een relevante parameter is bij een verzuim, wordt deze getoond op de diverse plekken en rapportages.

Afwijkend verpleegadres en telefoonnummer tonen op dashboard

Indien een verzuim een afwijkend verpleegadres en/of telefoonnummer heeft, dan wordt dit nadrukkelijk getoond bij het verzuim.


Afwijkend verpleegadres en telefoonnummer tonen op dashboard

Verzuimdocumenten categoriseren

Verzuimdocumenten kunnen nu gecategoriseerd worden volgens de categorieen die in de instellingen zijn bepaald.


Verzuimdocumenten categoriserenStatus

Datum:   PRODUCTIE

Op deze pagina:

Toelichting versienummering

Bijvoorbeeld versie 2.1.3

  • 2: hoofdversie
    Als dit nummer wijzigt dan spreken we van een compleet nieuwe versie
  • 1: subversie
    In een subversies zijn nieuwe functionaliteiten opgenomen en mogelijke fouten gerepareerd.
  • 3: bugfix
    In een bugfixversie worden zijn geen nieuwe functionaliteiten beschikbaar maar zijn alleen fouten (bugs) hersteld.