Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Status

Datum:   PRODUCTIE


Notities via App toevoegen

Het is nu mogelijk om via de app ook notities aan een dossier toe te voegen.

Bekijk het filmpje hiernaast voor een toelichting.No-risk polis bij dienstverband


Bij een dienstverband kan worden aangegeven of er een No-riskpolis van toepassing is en een eventueel een nadere specificatie.

Het veld SFB Datum begin is hiermee komen te vervallen.

Indien een dienstverband een No-riskpolis heeft, zal bij een nieuw ziekteverzuim automatisch het vangnettype op No-riskpolis worden gezet.

Bekijk het filmpje hiernaast voor een toelichting.

Zie ook de volgende paragraaf "Vangnettype opties wijzigen".


Vangnettypes gewijzigd


Bij een ziekteverzuim is het mogelijk om het vangnettype aan te geven. De beschikbare opties zijn tot het onderstaande lijstje beperkt:

  • Ziek door zwangerschap of bevalling
  • Orgaandonatie
  • No-riskpolis
  • Compensatieregeling
  • Onbekend/Overig

De vervallen vangnettypes worden automatisch omgezet naar bovenstaand lijstje.

Zie ook de vorige volgende paragraaf "No-riskpolis bij diestverband".Leidinggevende(n) bij dienstverband vastleggen


In eerste instantie is dat een adminstratieve functie. Echter, indien er een gebruiker is gekoppeld aan het betreffende dienstverband, dan is deze gebruiker niet gautoriseerd om de dienstverband- en verzuimgegevens van zijn leidinggevende(n) te raadplegen of te wijzigen.

Leidinggevende(n) bij dienstverband vastleggen


Todo's tijdlijn widget


Deze widget toont de todo's op een tijdlijn. De widget kan op het verzuimdashboard geplaatst worden. 

U dient geautoriseerd te zijn om Todo's te kunnen raadplegen.

Zie het filmpje hiernaast.


Verbeteringen

Widget ZVP t.o.v. bovenliggende entiteit.

Er is een nieuwe widget beschikbaar die op de zowel op de onderstaande dashboards geplaatst kan worden:

  • Werkgever: toont het ziekteverzuimpercentage van de werkgever in vergelijking met die van de klant.
  • Bedrijfsonderdeel: toont het ziekteverzuimpercentage van het bedrijfsonderdeel in vergelijking met die van de werkgever en de klant.
  • Dienstverband en Verzuim: toont het ziekteverzuimpercentage van het dienstverband in vergelijking met die van het bedrijfsonderdeel en de werkgever.

Widget ZVP t.o.v. bovenliggende entiteit.

Verbeteringen UWV documenten

Verplichte velden in de UWV documenten worden pas gevalideerd op het moment dat het document definitief wordt gemaakt. Zodoende kunnen conceptversies tussentijds worden opgeslagen zonder dat de bijvoorbeeld het verplichte BSN is ingevuld.

Automatisch UWV document kopiëren naar verzuimdocumenten

Op het moment dat een UWV-document of Inzetbaarheidsprofiel definitief wordt gemaakt, wordt er automatisch een kopie van het document in Verzuimdocumenten geplaatst. De beheerder kan deze functionaliteit aan- of uitzetten.