Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nieuwe App

Met de introductie van CompuCase versie 3 is er ook een nieuwe app gelanceerd.

Ga naar Google playstore of Apple appstore en zoek naar de CompuCase app.

Ontdek CompuCase op Google Play Download CompuCase in de App store

De oude app functioneert niet meer met de nieuwe versie en dient verwijderd te worden van de telefoon.
Verzuimtypes gewijzigd in Casetypes

In de versie 2 werd er gesproken over verzuimtypes. Je kon dan een verzuim aanmaken van het type zwangerschapsverlof en als het zwangerschapsverlof eindigde diende je een verzuimherstel van 100% toe te voegen. Deze werkwijze is onwenselijk. Daarom wordt er in de nieuwe versie niet langer gesproken over verzuimtypes maar over casetypes. Deze casetypes hebben hun eigen velden en kenmerken en zijn daardoor een stuk logischer.

Nieuwe casetype WIA

Met de introductie van casetypes is een nieuw casetype toegevoegd: WIA. Met een WIA-case kan casemanagement op WIA-dossiers (IVA en WGA) worden gedaan. Tevens kunnen de de uitkeringen binnen de WIA-periode worden vastgelegd. 

Deze functionaliteit is zinvol als de WGA gevolgd dient te worden voor bijvoorbeeld eigenrisicodragers.


Case
Een Case is een dossier met een begin- en optionele einddatum dat aan een Dienstverband is gekoppeld.

Er zijn vier casetypes:

 • Ziekteverzuimcase
  Als iemand arbeidsongeschikt is dient een ziekteverzuimcase aangemaakt te worden.
 • Zwangerschapsverlofcase
  Als iemand met zwangerschapsverlof gaat, dient er een case van het type zwangerschapfsverlof aangemaakt te worden.
 • Overige case
  Als er casemanagement wenselijk is, maar de case is geen van de andere typen, dan kan er een case van het type overig aangemaakt worden.
  Een voorbeeld van een Overige case is een Preventief verzuim.
 • WIA-case
  Een WIA (IVA en WGA) case is bedoeld om alle relevante informatie rondom het WIA-dossier op te slaan.


Documenten genereren met extra velden


De beheerder kan per document template extra formuliervelden toevoegen.

Zo is het mogelijk om extra informatie uit te vragen en direct vast te leggen in een document en deze op te slaan bij de case. Hiermee wordt voorkomen dat documenten m.b.v. Word aangevuld worden en opnieuw ge-üpload dienen te worden bij de case.


Zoekfunctionaliteit

Om snel iets op te zoeken (Case, Dienstverband, Werkgever, Klant of Bedrijfsonderdeel) is een zoekveld geïntroduceerd dat op alle pagina's beschikbaar is.Verbeteringen

Ondergeschikten tonen bij een manager + bulk wijzigingen

Voorheen werd al bij een dienstverband de leidinggevende*n) getoond. Nu worden bij de leidinggevenden ook de onderschikten getoond.

Ook is het mogelijk om in één keer meerdere onderschikten aan een leidinggevende te koppelen.

Dienstverbanden selecteren bij rapporten  "Ziekteverzuimoverzicht één werkgever per verzekeraar"

Het is nu mogelijk om één of meerder dienstverbanden te selecteren bij de volgende rapporten:

 • "Ziekteverzuimoverzicht één werkgever per verzekeraar"-rapport
 • "Ziekteverzuimen|"-rapport

Statistieken rapport wijzigingen

Bij het Ziekteverzuim Statistieken worden de nu de totalen getoond van de geselecteerde bedrijfsonderdelen.

Verzuimredenen gewijzigd in Case contexten

Voorheen waren er verzuimredenen. Nu zijn dit case contexten geworden. De applicatiebeheerder kan per casetype meerdere contexten instellen waarop later gefilterd kan worden.

Notities bij Dienstverband

Net zoals notities bij cases (voorheen verzuimen) kunnen nu ook notities bij dienstverbanden worden opgeslagen.

Eigen risico WGA en ZWT toegevoegd aan Cases

Bij iedere case kan ingesteld worden of de case onder het eigen risico WGA of Ziektewet (ZWT) valt.

UWV Formulier Eindevaluatie toevoegen aan UWV formulieren

Het UWV formulier Eindevaluatie is beschikbaar om in te vullen op het casedashboard via de tab "UWV Documenten".

Tevens zijn de volgende formulieren ge-updated.

 • "WAZO-uitkering aanvragen"

Document templates

 • "Ziekmelding (ex-)werknemer voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet"
 • "Wijzigingen doorgeven van werknemers die een Ziektewet- of WAZO-uitkering hebben (aangevraagd)"
 • "Melding voortdurende ziekte na zwangerschaps- en bevallingsverlof van uw werknemer"

Werk e-mail toevoegen aan dienstverband

Bij een dienstverband kan nu ook het werk-emailadres worden opgeslagen.

Extra velden beschikbaar voor voor dienstverbanden- en casesoverzicht

Bij het casesoverzicht en het dienstverbandenoverzicht zijn de kolommen Leeftijd en Dienstjaren beschikbaar om getoond te worden.

Bij het casesoverzicht zijn nu ook de contactvelden beschikbaar (adres, telnr etc).

Bugfixes

Onderstaand een opsomming van bugs die gefixt zijn met deze release.

 • Notitie tags niet hoofdlettergevoelig maken
 • Todo's tijdlijn rekening houden met keten verzuim