Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Status

Datum:   PRODUCTIE


2FA-methode instelbaar

Iedere gebruiker diens zijn voorkeurs 2FA-methode in te stellen.

Via onderstaande link wordt de methode uitgebreid toegelicht.

"Account 2FA methode instellen"


Todo's uitvoeren


Het kan zijn dat de arbodienst een todo aan u heeft toegewezen om uit te voeren. 

Het is nu mogelijk om todo's uit te voeren in CompuCase.

Het filmpje hiernaast toont de werkwijze.Berichtensysteem

De arbodienst kan een beveiligd bericht met bijlage naar u sturen.

De ontvanger ontvangt een nodificatie en kan het bericht via een beveiligde verbinding lezen.

De video hiernaast toont de berichten inbox voor werkgever- en werknemergebruikers.Document digitaal ondertekenen

Via CompuCase kunnen documenten digitaal ondertekend worden door gebruikers

Het digitale ondertekenproces is een beveiligd proces waarbij gedetailleerd gelogd welke stappen de ondertekenaar(s) heeft doorlopen om tot een digitale ondertekening te komen. Daarmee is dit een veilig alternatief voor het uitwisselen van papieren versies.

Ondertekenaars krijgen automatisch een standaard email als de status wijzigt van de Digitale ondertekening. Tevens wordt er automatisch een reminder gestuurd als een ondertekenaar nog niet heeft ondertekend.
Verbeteringen

Vangnet-indicatie toevoegen aan ziekteverzuim

Volgens de AVG mag de werkgever niet doorgeven om wat voor vangnet het gaat. Daarom kan de werkgever nu alleen nog aangeven of er sprake is van vangnet.

UWV Document verkort re-integratieverslag

Het UWV-document "Verkort re-integratieverslag" kan nu via de tab UWV-documenten online ingevuld en gegenereerd worden.

Handtekening opslaan bij mijn account

Bij Mijn Account kan nu een handtekening gezet worden of worden geupload. Deze handtekening wordt automatisch gebruikt bij het ondertekenen van UWV-documenten.

Zie "Mijn handtekening bewerken".

Geslacht "Onbekend" bij dienstverband

"Meerling?" en "Extra verlof toegekend?" bij zwangerschapsverlof


Extra afsluitredenen

Nieuwe afsluitredenen:

 • Einde wachttijd
 • IVA-uitkering
 • WGA-uitkering
 • Pensioen

Het complete lijstje is nu:

 • Volledig hersteld
 • Ziek uit dienst
 • Overleden
 • Met zwangerschapsverlof
 • Einde wachttijd
 • IVA-uitkering
 • WGA-uitkering
 • Pensioen

Activiteiten velden tekstblok in Plan van aanpak en Eerstejaars evaluatie

Er is nu meer ruimte om tekst in te voeren  in de activiteitenvelden van de UWV-documenten "Plan van aanpak" een "Eerstejaars evaluatie".

Waarschuwing tonen als er een notitie, document etc. niet aan laatste case wordt toegevoegd

Het komt geregeld voor dat er per ongeluk data wordt toegevoegd aan de niet laatste case. Nu wordt er een waarschuwing getoond als iemand dat toch gaat doen.

Waarschuwing tonen als er een notitie, document etc. niet aan laatste case wordt toegevoegd