Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Een Waarnemer is een gebruiker die een andere gebruiker gedurende een bepaalde periode vervangt.

Als gedurende een periode een gebruiker vervangen wordt zullen de Todo's die aan de originele gebruiker zijn toegewezen ook aan de waarnemer worden toegewezen. Zodoende kunnen gebruikers elkaars werk overnemen tijdens bijvoorbeeld vakantieperiodes.

Tevens zullen automatisch verstuurde emails ook naar de waarnemer worden gestuurd.