Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Overzicht van de widgets

Hieronder volgt een beschrijving van de widgets die u op de diverse dashboards (DB) kunt plaatsen. Voor deze widgets dient u geautoriseerd te zijn.

  • DVD DB: Dienstverband dashboard

  • CSE DBE: Case dashboard


AfbeeldingOmschrijvingHomeDVD DBCSE DB

Actueel verzuim

Deze widget toont de lijst van actuele verzuimen.
Sortering vindt plaats o.b.v. de aanvang verzuim in omgekeerde volgorde.

(tik) Ja(fout) Nee(fout) Nee

Dienstverbanden en verzuimen

Deze widget toont het aantal dienstverbanden en verzuimen.
Het is mogelijk om naar de betreffende overzichtspagina's door te klikken.

(tik) Ja(fout) Nee(fout) Nee

Frequent verzuimers

Deze widget toont de lijst van frequent verzuimers.
Sortering vindt plaats o.b.v. het aantal verzuimen in omgekeerde volgorde.

(tik) Ja(fout) Nee(fout) Nee

GZVD vorige maand

Deze widget toont de gemiddelde ziekteverzuimduur (GZVD) van de afgelopen maand.
De waarde wordt vergeleken met die van de maand ervoor.

(tik) Ja(fout) Nee(fout) Nee

GZVD vergelijk afgelopen jaar

Deze widget toont de gemiddelde ziekteverzuimduur (GZVD) van een entiteit over het afgelopen jaar in vergelijking met die van de bovenliggende entiteiten.

(fout) Nee(tik) Ja(tik) Ja

PNV vorige maand

Deze widget toont het percentage nul-verzuimers (PNV) van de afgelopen maand.
De waarde wordt vergeleken met die van de maand ervoor.

(tik) Ja(fout) Nee(fout) Nee

Recent door werkgever toegevoegde herstellen

Deze widget toont alle recent door werkgever toegevoegde herstellen gesorteerd op aanmaakdatum.

(tik) Ja(fout) Nee(fout) Nee

Recent door werkgever toegevoegde verzuimen

Deze widget toont alle recent door werkgever toegevoegde verzuimen gesorteerd op aanmaakdatum.

(tik) Ja(fout) Nee(fout) Nee

Recent toegevoegde herstellen

Deze widget toont alle recent toegevoegde herstellen gesorteerd op aanmaakdatum.

(tik) Ja(fout) Nee(fout) Nee

Recent toegevoegde verzuimen

Deze widget toont alle recent toegevoegde verzuimen gesorteerd op aanmaakdatum.

(tik) Ja(fout) Nee(fout) Nee

Todo's

Deze widget toont de todo's in een staafgrafiek.

(tik) Ja(tik) Ja(tik) Ja

Todo's overzicht

Deze widget toont de todo's in een overzicht.

(tik) Ja(tik) Ja(fout) Nee

Verdeling verzuimduur

Deze widget toont de verdeling van de duur van de ziektverzuimen van afgelopen maand.

(tik) Ja(fout) Nee(fout) Nee

Verzuimhistorie afgelopen jaar

Deze widget toont de verzuimhistorie van de medewerker in het afgelopen jaar.

(fout) Nee(tik) Ja(tik) Ja

ZMF vorige maand

Deze widget toont de ziekmeldingsfrequentie (ZMF) van de afgelopen maand.
De waarde wordt vergeleken met die van de maand ervoor.

(tik) Ja(fout) Nee(fout) Nee

ZVP vergelijk afgelopen jaar

Deze widget toont de ziekmeldingsfrequentie (ZMF) van een entiteit over het afgelopen jaar in vergelijking met die van de bovenliggende entiteiten.

(fout) Nee(tik) Ja(tik) Ja

ZMF vergelijk afgelopen jaar

Deze widget toont het ziekteverzuimpercentage (ZVP) van een entiteit over het afgelopen jaar in vergelijking met die van de bovenliggende entiteiten.

(fout) Nee(tik) Ja(tik) Ja

Ziekmeldingen per weekdag afgelopen jaar

Deze widget toont het aantal keer dat een dienstverband is ziekgemeld per dag van de week in het afgelopen jaar.

(tik) Ja(tik) Ja(tik) Ja

ZVP verloop vorig jaar

Deze widget toont een grafiek van het ziekteverzuimpercentageverloop in het afgelopen jaar.

(tik) Ja(fout) Nee(fout) Nee

ZVP vorige maand

Deze widget toont het ziektverzuimpercentage (ZVP) van de afgelopen maand.
De waarde wordt vergeleken met die van de maand ervoor.

(tik) Ja(fout) Nee(fout) Nee

Todo tijdspad

Todo's tijdspad

Deze widget toont de todo's in een tijdspad (timeline).


(fout) Nee(fout) Nee(tik) Ja

Widget

Een widget is een informatieblokje dat op dasboards geplaatst kan worden. Zo zijn er widgets met statistiekkentallen maar ook widgets die de werklast tonen.

Widgets worden vaak in grafiekvorm gepresenteerd.