Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Verbeteringen

  • Snelwerken ook zoeken op geboortedatum
    Via snelwerken kan er nu ook gezocht worden op geboortedatum van het dienstverband.

  • Leidinggevende kolom toevoegen aan dienstverband- en verzuimoverzicht
    De leidinggevende is nu als kolom opgenomen in de interactive reports van de dienstverbanden en verzuimen. Het is nu dus mogelijk om bijvoorbeeld op de leidinggevende te filteren en aggregaties toe te passen.


Panel

Status

Datum:  

Status
colourGreen
titleProductie


Panel

Op deze pagina:

Table of Contents
stylesquare
printablefalse